{{c.message}}
    l
  • {{selectedarticle.discountPercent}}%

VagiVital

VagiVital

Produkttext kommer inom kort

Ingredienser

Vatten, hypromellos, bensoesyra, mjölksyra och natriumhydroxid. pH 3,8. Gelen är fri från hormoner.

Dosering

En (1) ml dos av VagiVital ska appliceras dagligen under 30 dagar, därefter vid behov.

1. Tvätta händerna med tvål och vatten.

2. Öppna tuben.

3. Tryck/skruva fast den medföljande applikatorn på tuben tills den fastnar och når botten.

4. Tryck på tuben tills applikatorn fylls helt av gel (1 ml). Håll kvar ett lätt tryck på tuben med tummen för att inte applikatorkolven ska gå tillbaka.

5. Ta bort applikatorn från tuben och sätt tillbaka locket.

6. Fukta applikatorns utsida med rent vatten för enklare införande. För in applikatormynningen i intimområdet (4–5 cm) och tryck långsamt in kolven tills den når botten och sin ursprungliga position. Ta ut applikatorn.

7. Tvätta händerna igen och rengör din applikator direkt. Dra ut kolven från applikatorn och tvätta båda delarna separat. Använd hett vatten tills all gel försvunnit. Låt delarna torka helt innan du sätter ihop applikatorn igen.