Öppet köp till 15 jan | Fri frakt över 499:-

 
Populära varumärken hos Glossme!
  • Din kundvagn är just nu tom.

Kassa

Kunduppgifter

Köpvillkor för WEBBASE ENTERPRISES LIMITED/HEALTHME
Org. nr: 502067-5483

Giltigt från 2008-10-14

Tillämplighet
Healthme försäljningsvillkor gäller från och med ovan angivet datum och ersätter eventuellt tidigare publicerade försäljningsvillkor.

Prissättning
Priserna på Healthmes hemsida uppdateras kontinuerligt och anges inklusive moms. Priserna är angivna i lokal valuta, frakt tillkommer på varje beställning enligt nedan.

Betalning
Betalning sker via kreditkort eller via faktura. Vid betalning med kreditkort dras pengarna direkt vid köpet. Betalningsmottagare är Webbase Enterprises Limited, org.nr: 502067-5483.
(För säkerhetsinformation se FAQ)

Vid betalning med faktura har ni som kund 15 dagars kredit på fakturan. Betalas ej fakturan inom utsatt tid går ärendet vidare till inkasso.
Fakturan skickas med i leveransen av varorna. Healthme förbehåller sig rätten till prisförändringar på hemsida och övriga publikationer utan föregående meddelande. Försäljning sker mot faktura, 15 dagar netto (max 2700 kr inklusive moms) eller mot konto-/kreditkort (max 10 000 kr inklusive moms). Healthme förbehåller sig rätten att efter sedvanlig kreditprövning justera maxbeloppet för kreditgränsen alternativt neka order. Vid försenad betalning debiteras ränta om 22 %. Om betalningspåminnelse utskickas debiteras en avgift på 50 kr. Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år.

Healthme har rätt att överlåta och/eller pantsätta kundfordran till annan kreditgivare.

Från och med den 1 januari 2011 trädde den nya kreditupplysningslagen i kraft. Den nya lagen innebär bl.a. hårdare krav vid kreditupplysning av privatpersoner. Lagen innebär att vi tar en kreditupplysning i samband med att ert personnummer registreras vid köp mot faktura. Omfrågorna blir ej registrerade och försvårar därmed ej för dig som konsument i samband med framtida kreditansökningar.

Healthme förbehåller sig äganderätten till den levererade produkten tills dess att Kunden fullgjort samtliga sina förpliktelser gentemot Healthme. Om kunden inte erlägger betalning i rätt tid så har Healthme rätten att återtaga varan. I de fall Healthme har beslutat om återtag så är Kunden skyldig att omgående återlämna levererade varor. I de fall produkten ej återlämnas till Healthme så debiteras Kunden kostnaden för handläggning och administration förknippat med det enskilda ärendet.

Fraktkostnad
På samtliga ordrar tillkommer en fraktkostnad om för närvarande 29 kr eller 49 kr inklusive moms. Fraktkostnaden är beroende av försändelsens vikt och storlek och det finns bara en fraktkostnad oavsett var produkterna är plockade. Den aktuella kostnaden för frakt återfinns i kundvagnen och kassan. Inga ytterligare kostnader utöver fraktkostnaden tillkommer.

Leverans
Order mottagna före klockan 17.00 avseende lagerhållna produkter skickas normalt samma dag. Orderbekräftelse skickas endast med e-post (till den e-postadress som angivits på ditt kundnummer).

Beräknad utleveransdatum anges i kundvagnen och kassan.

Healthme förbehåller sig rätten att skicka ordrar mot postförskott utan extra kostnad för dig. Beställningar som kan komma att skickas mot postförskott är t. ex. ordrar med högt varuvärde och/eller leverans till kunder där tidigare betalningshistorik saknas.

Restnotering
Om en vara är tillfälligt slut restnoteras hela ordern till dess att full leverans kan ske. Delleverans kan göras men då efter kontakt med vår kundtjänst.

Avbeställning och ändring av order
Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet packats hos Healthme. Ändring kan göras efter kontakt med Healthmes kundservice. Efter att din order paketerats kan ändringar ej göras.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till Healthme debiteras en avgift om f.n. 310 kr inklusive moms för att täcka Healthmes omkostnader (såsom transport- och administrationskostnader).

Garanti
Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Healthme lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Ångerrätt vid distansavtal
Du som privatperson (konsument) har rätt att ångra ett köp om detta sker inom 14 dagar från den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Vid åberopande av ångerrätt är vi tacksamma om du underlättar returproceduren genom att fylla i retursedeln som finns på baksidan av fakturan.

För att åberopa ångerrätt måste konsumenten hålla varan i väsentligt oförändrat skick. Vid returen skall varan/produkten förpackas väl (gärna i samma emballage som den skickades från Healthme). Transportskador som uppkommer på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut. Healthme tar inget ansvar för transporten av den returnerade försändelsen. Fraktkostnad för returen betalas av kunden.

För de produkter som har brutna förseglingar/plomberingar (ej är i väsentligt oförändrat skick), återsändes varorna/produkterna endast efter begäran av kund. I detta fall debiteras ny fraktavgift.

Ångerrätten gäller ej för företag.

Reklamation
Om en vara är skadad eller felaktig när den anländer bör den reklameras inom 7 dagar från leveransdatum. Obs! För transportskador, se nedan! Healthme åtar sig att kostnadsfritt åtgärda felet vid eventuella reklamationsärenden. Som kund har du ansvar för att undersöka de levererade produkterna noggrant vid mottagandet för att försäkra dig om att de är felfria.

Observera att om du som kund väljer att konsumera den levererade varan, trots vetskap om avvikelse rörande produktegenskaper såsom volym, doft, färg, smak etc, så har du därmed också accepterat den befintliga leveransens avvikande egenskaper och kan därmed ej åberopa reklamationsrätten utan är skyldig att betala försäljningspriset för de levererade produkterna.

Det är viktigt att en korrekt retur/reklamation görs utan dröjsmål och vid frågor och funderingar står Healthmes kundservice alltid till er tjänst.

Vid reklamation bör retursedeln som återfinns på baksidan av fakturan fyllas i och skickas med för att underlätta reklamationsproceduren. Varorna/produkterna skall återsändas i originalförpackningar samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis wellpapp). Eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig.

I de fall där tillverkaren tillhandahåller egen support och garantiservice äger Healthme rätt att i reklamationsärenden hänvisa kund direkt till respektive tillverkares support eller av tillverkaren anvisad servicepartner.

Healthme kontrollerar/testar insända varor enligt din felbeskrivning, varför det är viktigt att felbeskrivningen är så utförlig som möjligt. Om varan efter test bedöms felfri debiteras du en avgift om 310 kr (inklusive moms) för att täcka Healthme omkostnader för returen.

Då Healthme bedömer varorna/produkterna felfria, returneras försändelsen endast efter begäran från kund. I detta fall debiteras ny fraktavgift.

OBS! Vid reklamation av läkemedel gäller annat förfarande. Healthme tar emot och hanterar den information och de läkemedel som konsumenten lämnar till Healthme. Detta gäller för de läkemedel som Healthme har i sortimentet. 

Transportskada
Transportskada skall omedelbart (på ankomstdagen av leveransen) anmälas till Posten, telefon 020-340 340 samt till Healthme via e-post, info@healthme.se. Som kund skall du inte lösa ut ett paket som ser skadat ut. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart varan till Posten samt till Healthme enligt ovan.

Ansvar för fel
Föreligger fel som Healthme ansvarar för, åtar sig Healthme att på egen kostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpebelopp om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för Healthme. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna (till slutkund) riktade garantier.

Healthmes ansvar är begränsat till vad som anges i dessa försäljningsvillkor samt enligt konsumentköplagen. Healthme bär således inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel (men ej begränsat till) inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare.

Teknisk support och användarstöd
För teknisk support och eller användarstöd, vid allmänna frågor eller vid fel i vara hänvisas du till respektive produkttillverkare. Healthme kan ej tillhandahålla teknisk support på produkter.

Registrerade varumärken
Alla namn, beteckningar med mera som förekommer på Healthmes hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Avvikelser mellan ordererkännade samt priser och leveransvillkor kan förekomma

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, eventuellt oriktigt angivna tekniska specifikationer och så vidare samt för slutförsäljning. Healthme förbehåller sig rätten till ändring av information, inklusive priser, specifikationer och produkterbjudanden utan föregående meddelande.

Sedvanlig kreditprövning görs och Healthme förbehåller sig rätten att neka ordrar.

Alla former utav bedrägeriförsök polisanmäls.

 

Kolla även in