{{c.message}}
  • {{selectedarticle.discountPercent}}%

Esberitox

Esberitox

Produkttext kommer inom kort

Esberitox N från Medica Nord är ett traditionellt växtbaserat läkemedel i form av tabletter som används för lindring av symtom vid förkylning. Tabletterna kan hjälpa och stödja kroppen att lindra förkylningssymptom såsom tillfällig hosta, nästäppa och irritation i övre luftvägarna. De innehåller extrakt av baptisia, röd solhatt, läkerudbeckia och tuja.

Läs noga igenom bipacksedeln eller i tillämpliga fall information på den yttre förpackningen.

Observera att för produkter som innehåller Echinacea (t.ex. röd solhatt och läkerudbeckia) har överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive nässelfeber rapporterats. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom svullnad i ansikte, tunga eller svalg, andningsbesvär och blodtrycksfall rapporterats. Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård. Sluta använda Esberitox vid första tecken på överkänslighetsreaktion.

Ingredienser

1 tablett innehåller: 3,2 mg extrakt av rot från baptisia (Baptisia tinctoria L.), röd solhatt (Echinacea purpurea Moench) och läkerudbeckia (Echinacea pallida Nutt.) samt blad och grenskott från tuja (Thuja occidentalis L.), motsvarande ca 11 mg torkad baptisiarot, 4,0 mg torkad rot från röd solhatt, 4,0 mg torkad rot från läkerudbeckia och 2,2 mg torkat blad och grenskott från tuja. Övriga innehållsämnen är: Laktosmonohydrat 170,6 mg, sackaros 91,5 mg, makrogoler och magnesiumstearat.

Dosering

Vuxna, äldre och barn över 12 år: 3 tabletter 3 gånger dagligen. Barn 8-12 år: 1-2 tabletter 3 gånger dagligen. Rekommenderas inte till barn under 8 år, till gravida och ammande kvinnor. Esberitox får smälta i munnen eller tas med tillräcklig mängd vätska (företrädesvis ett glas vatten) på morgonen, mitt på dagen och på kvällen. Vid förkylningssymptom bör behandlingen starta så snabbt som möjligt. Esberitox ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symptomen kvarstår efter 10 dagar.

Innehåll per tablett:

Herb. Thujae occid2mg
Echinacea Purpureae7,5mg
Baptisiae tinct10mg